home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserNADEŽDA
PETROVIĆ
1873-1915  facebook citajte o

HEMEROTEKA


Rezultati 1 - 100 od ukupno 441

1.
Autor: P.
Naslov: Gospođica Nadežda Petrović
Podaci o publikaciji: Nova iskra, Beograd, 16. septembar 1900.
Broj zapisa: 1761  (211 KB)
  

2.
Autor: Nepoznat
Naslov: Umetnost, Izložba slika
Podaci o publikaciji: Zvezda, Beograd, 1900.
Broj zapisa: 1762  (261 KB)
  

3.
Autor: P
Naslov: Gospođica Nadežda Petrović
Podaci o publikaciji: U: Nova iskra, Beograd, 16.09.1900, II, br.1-12,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2150  (506 KB)
  

4.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Izložba slika Marka Murata
Podaci o publikaciji: Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1904, knj.226, sv.IV,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2156  (1649 KB)
  

5.
Autor: Nepoznat
Naslov: Lep uspeh
Podaci o publikaciji: Tribuna, Beograd, 20. novembar 1910.
Broj zapisa: 1763

6.
Autor: K.
Naslov: Nadežda Petrovićeva, Mali listak
Podaci o publikaciji: Pijemont, Beograd, 30. oktobar 1911.
Broj zapisa: 1764  (233 KB)
  

7.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadežda Petrovićeva, Akademska slikarka, nastavnica beogradske Ženske Gimnazije, dobrovoljna bolničarka I rezervne bolnice u Valjevu
Podaci o publikaciji: Srpske Novine, Niš, 26. mart 1915.
Broj zapisa: 1765  (342 KB)
  

8.
Autor: Nepoznat
Naslov: Kosovka devojka, Nadežda Petrović
Podaci o publikaciji: Pijemont, Beograd, 29. mart 1915.
Broj zapisa: 1766

9.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 18. decembar 1922.
Broj zapisa: 1767  (291 KB)
  

10.
Autor: Ivanić, Iv.
Naslov: Nadežda Petrovićeva, Akademska slikarka
Podaci o publikaciji: Vardar, Kalendar, Beograd, 1926.
Broj zapisa: 1771  (1707 KB)
  

11.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 18.12.1929,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2151  (240 KB)
  

12.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915, II
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 20.12.1929,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2152  (296 KB)
  

13.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 25.12.1929,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2153  (251 KB)
  

14.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915, VI
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 4.01.1930,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2154  (276 KB)
  

15.
Autor: Lazarević, Nadežda
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 3. januar 1930.
Broj zapisa: 1768

16.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Propovednici jugoslovenske ideje među Srbijankama 1847-1915, V
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 3.01.1930,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2155  (291 KB)
  

17.
Autor: Nepoznat
Naslov: Uz učešće mnogobrojnog građanstva preneti su juče posmrtni ostaci Nadežde Petrović iz Valjeva u Beograd, Poslednje počasti ženi - heroju|Duž celog puta kovčeg su čekali ratnici da svojom suzom odadu poslednju počast sestri koja ih je negovala onda kad im je bilo najteže
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 3. jun 1935.
Broj zapisa: 1773  (215 KB)
  

18.
Autor: Pećanac, Kosta
Naslov: Prenos posmrtnih ostataka slikarke i velike nacionalne radnice Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Jugoslovenska straža, Beograd, 1935.
Broj zapisa: 1774  (195 KB)
  

19.
Autor: Lazarević, Jelena
Naslov: Posmrtni ostaci Nadežde Petrović biće maja meseca preneti s valjevskog groblja u Beograd, Na dan njene smrti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 4. april 1935.
Broj zapisa: 1769

20.
Autor: I. K.
Naslov: U spomen Nadežde Petrović, Naše žene u javnom životu
Podaci o publikaciji: Ideje, Beograd, 8. jun 1935.
Broj zapisa: 1772  (195 KB)
  

21.
Autor: Pavlović, M.
Naslov: Nadežda Petrović
Podaci o publikaciji: Narodna odbrana, Beograd, 2. jun 1935.
Broj zapisa: 1770  (959 KB)
  

22.
Autor: Nepoznat
Naslov: Kolo Srpskih sestara
Podaci o publikaciji: Almanahu humanih društava, 1936.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2149  (6634 KB)
  

23.
Autor: Nepoznat
Naslov: Prenos i sahrana posmrtnih ostataka Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Vardar Kalendar, Beograd, 1937.
Broj zapisa: 1786  (1229 KB)
  

24.
Autor: M. Z.
Naslov: Ličnost i umetnost Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 12. februar 1938.
Broj zapisa: 1760

25.
Autor: Kernez, K.
Naslov: Posle dve decenije i više, iz uspomena i sa slika u Umetničkom paviljonu, dirljivo će oživeti stvaralački život najveće jugoslovenske slikarke Nadežde Petrović, život pun nacionalnih pregaranja i umetničkih nemira, Retrospektivna izložba Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 13. februar 1938
Broj zapisa: 1782  (353 KB)
  

26.
Autor: Nepoznat
Naslov: Umetničke izložbe
Podaci o publikaciji: Anali političkih, kulturnih i privrednih događaja, Beograd, februar 1938.
Broj zapisa: 1776  (923 KB)
  

27.
Autor: Popović, Đorđe
Naslov: Značaj slikarstva Nadežde Petrović, Umetnost
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 27. februar 1938.
Broj zapisa: 1780  (399 KB)
  

28.
Autor: Z. St.
Naslov: Posmrtna izložba slikarskih radova Nadežde Petrović otvoriće se danas u Umetničkom paviljonu
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 13. februar 1938
Broj zapisa: 1783

29.
Autor: Nepoznat
Naslov: Prva posmrtna izložba radova Nadežde Petrović, Izložbu je otvorio g. Branko Popović, profesor Univerziteta|Umetnost
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 14. februar 1938
Broj zapisa: 1785  (290 KB)
  

30.
Autor: Križanić, P.
Naslov: Nadežda Petrović kao preteča današnjeg našeg savremenog slikarstva, Umetnost
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 20. februar 1938.
Broj zapisa: 1781  (413 KB)
  

31.
Autor: Ilić-Agapova, Marija
Naslov: Znamenita Beograđanka Nadežda Petrović kao nacionalna radnica
Podaci o publikaciji: Beogradske opštinske novine, Beograd, 2. februar 1938.
Broj zapisa: 1777  (790 KB)
  

32.
Autor: Bunuševac, Radmila
Naslov: Život i delo , U paviljonu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 10. februar 1938.
Broj zapisa: 1784  (624 KB)
  

33.
Autor: Nepoznat
Naslov: Izložba slika Nadežde Petrović, Umetnička hronika
Podaci o publikaciji: Beogradske opštinske novine, Beograd, 1938.
Broj zapisa: 1779  (181 KB)
  

34.
Autor: Vlašić, V.
Naslov: Naše žene kao nacionalni radnici, Svetli primeri samarićanstva srpske žene
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 22. oktobar 1939.
Broj zapisa: 1775  (315 KB)
  

35.
Autor: B.
Naslov: Nadežda Petrović, Svetli primeri žena u našoj prošlosti
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 2. januar 1940.
Broj zapisa: 1613

36.
Autor: V.
Naslov: Nadežda Petrović, Svetli primeri žena u našoj prošlosti
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 2. januar 1940.
Broj zapisa: 1778  (289 KB)
  

37.
Autor: Vidović, Žarko
Naslov: Žene slikari, Portreti
Podaci o publikaciji: Borba, Beogread, 15. februar 1953.
Broj zapisa: 1614  (254 KB)
  

38.
Autor: Nepoznat
Naslov: Oval lepi spomenik služiće za slavu Nadeždi Petrović na čast celom gradu - rekao je akademik Veljko Petrović na svečanosti, U Čačaku je otkriven spomenik slikarski Nadeždi Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 14. decembar 1955.
Napomena: Preuzeto iz: Gradska galerija Vladislav Petković Dis
Broj zapisa: 2108  (497 KB)
  

39.
Autor: Knežević, M.
Naslov: Slikar i ratni dobrovoljac neobičnog elana
Podaci o publikaciji: Narodna armija, Beograd, 31. decembar 1955.
Broj zapisa: 1617  (379 KB)
  

40.
Autor: Nepoznat
Naslov: Spomenik slikarki Nadeždi Petrović otkriće se 11. decembra, Spomenik je delo vajara Meštrovića
Podaci o publikaciji: Čačačnski glas, Čačak, 7. decembar 1955.
Napomena: Preuzeto iz: Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak
Broj zapisa: 2104  (2414 KB)
  

41.
Autor: Nepoznat
Naslov: Spomenik slikarki Nadeždi Petrović otkriće se 11 decembra, Spomenik je delo vajara Meštrovića
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 7. decembar 1955.
Broj zapisa: 1615  (349 KB)
  

42.
Autor: Nepoznat
Naslov: Ovaj lepi spomenik služiće za slavu Nadeždi Petrović i na čast celom gradu
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 14. decembar 1955
Broj zapisa: 1621  (1197 KB)
  

43.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otkriven spomenik slikarici Nadeždi Petrović
Podaci o publikaciji: Borba, Zagreb, 15. decembar 1955.
Broj zapisa: 1616  (167 KB)
  

44.
Autor: S. S. S.
Naslov: Mala poseta slikarskoj izložbi, Uz nedelju muzeja
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 17. oktobar 1956.
Napomena: Preuzeto iz: Gradse biblioteke "Vladislav Petković Dis"
Broj zapisa: 2107  (1456 KB)
  

45.
Autor: Stejić, Blaž.
Naslov: Nadežda Petrović - veliki misionar umetnosti
Podaci o publikaciji: Zora, Beograd, mart 1956.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2148  (1186 KB)
  

46.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvorena je izložba slika Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 10. oktobar 1956.
Broj zapisa: 1620  (270 KB)
  

47.
Autor: Nepoznat
Naslov: Narodni muzej u Čačku organizuje izložbu slika i predavanje o Nadeždi Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 3. oktobar 1956.
Broj zapisa: 1618  (540 KB)
  

48.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvorena je izložba Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 10. oktobar 1956.
Napomena: Preuzeto iz: Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak
Broj zapisa: 2105  (638 KB)
  

49.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadeždi Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 3.oktobar 1956.
Napomena: Preuzeto iz: Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"
Broj zapisa: 2103  (1391 KB)
  

50.
Autor: Obućina, L.
Naslov: Tragovi vremena, Novi eksponati u Narodnom muzeju u Čačku
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 13. novembar 1957.
Napomena: Preuzeto iz: Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"
Broj zapisa: 2109  (2197 KB)
  

51.
Autor: S. I.
Naslov: Iz istorije umetnosti
Podaci o publikaciji: Subotičke novine, Subotica, 18. januar 1957.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2147  (236 KB)
  

52.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadežda Petrović, Kroz istoriju naše likovne umetnosti
Podaci o publikaciji: Radnik, Beograd, 7. decembar 1958.
Broj zapisa: 1619

53.
Autor: L. S.
Naslov: Nadežda Petrović, Kroz istoriju naše likovne umetnosti
Podaci o publikaciji: Radnik, Beograd, 7. avgust 1958.
Broj zapisa: 1622  (530 KB)
  

54.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Slikar srpskog predela, Povodom izložbe slika Nadežde Petrović u Narodnom muzeju
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 15. mart 1959.
Broj zapisa: 1625  (363 KB)
  

55.
Autor: mgh
Naslov: Dar in smelost, Slikarstvo Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Slovenski poročevalec, Ljubljana, 27. mart 1959.
Broj zapisa: 1629  (451 KB)
  

56.
Autor: Živković, Stanislav
Naslov: Slikarstvo Nadežde Petrović i Rene Seyssaud-a, Savremenici
Podaci o publikaciji: Delo, Beograd, 1959.
Broj zapisa: 1637  (5098 KB)
  

57.
Autor: Nepoznat
Naslov: Tri , Noktom otkrivena falsifikovama slika|Boja je bila sveža, podloga - stara
Podaci o publikaciji: Večernje Novosti, Beograd, 13. mart 1959
Broj zapisa: 1627  (798 KB)
  

58.
Autor: Nepoznat
Naslov: Izložba na slikite od Nadežda Petrovik, Vo umetničkata galerijavo Skopje
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skoplje, 12. mart 1959
Broj zapisa: 1632

59.
Autor: Nepoznat
Naslov: Retrospektivna izložba Nadežde Petrović, Večeras u narodnom muzeju
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 21. februar 1959.
Broj zapisa: 1623  (2173 KB)
  

60.
Autor: Macan - Jovanovik, Jelena
Naslov: Izložbata na Nadežda Petrovik
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skoplje, 31. maj 1959.
Broj zapisa: 1635  (514 KB)
  

61.
Autor: S., R.
Naslov: Likovni festival u Čačku (u spomen Nadežde Petrović)
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 20. jul 1959.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2145  (135 KB)
  

62.
Autor: Ristić, Nada
Naslov: Umetnik mnogostrane aktivnosti, Povodom retrospektivne izložbe Nadežde Petrović u Narodnom muzeju
Podaci o publikaciji: Narodna armija, Beograd, 6. mart 1959.
Broj zapisa: 1626  (448 KB)
  

63.
Autor: ist
Naslov: Razstava prijateljice in soborke naših impresionistov Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Ljudska pravica, Ljubljana, 28. mart 1959.
Broj zapisa: 1630  (539 KB)
  

64.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvorena e izložba na Nade.da Petrovik
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skoplje, 18. maj 1959.
Broj zapisa: 1633  (492 KB)
  

65.
Autor: Ambrozić, Katarina
Naslov: Nadežda Petrović
Podaci o publikaciji: Književne novine, Beograd, 27. februar 1959.
Broj zapisa: 1624  (887 KB)
  

66.
Autor: Nepoznat
Naslov: Razstava srbske umetnice Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Slovenski poročevalec, Ljubljana, 21. mart 1959.
Broj zapisa: 1628  (134 KB)
  

67.
Autor: Jovanović, Živorad P.
Naslov: Nadežda Petrović, Veliki umetnik i nesalomivi pobornik slobode
Podaci o publikaciji: Invalidski list, Beograd, 29. novembar 1959.
Broj zapisa: 1636  (427 KB)
  

68.
Autor: Nepoznat
Naslov: Tri
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 13. mart 1959.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2146  (417 KB)
  

69.
Autor: Živković, Stanislav
Naslov: Slikarstvo Nadežde Petrović i Rene Seyssaud-a
Podaci o publikaciji: Delo, Beograd, knj.1-6, 1959, br.17,U: Nadežda Petrović - Fascikla I (1940-1975),U: Biblioteka grada Beograda
Broj zapisa: 2157  (4905 KB)
  

70.
Autor: F. Z.
Naslov: Obisk iz Beograda
Podaci o publikaciji: Delavska enotnost, Ljubljana, 28. mart 1959.
Broj zapisa: 1631  (484 KB)
  

71.
Autor: Nepoznat
Naslov: U Skoplju otvorena izložba slika Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 18. maj 1959.
Broj zapisa: 1634
  

72.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 23. avgust 1960.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2144  (528 KB)
  

73.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 14. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2142  (507 KB)
  

74.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 26. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2141  (502 KB)
  

75.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 15. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2132  (527 KB)
  

76.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 22. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2138  (552 KB)
  

77.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 16. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2133  (523 KB)
  

78.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 13. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2143  (477 KB)
  

79.
Autor: Davidov, Dinko
Naslov: Snažan temperament, Slikarstvo Nadežde Petrović: Naša galerija
Podaci o publikaciji: Dnevnik. Novi Sad, 10. decembar 1961.
Broj zapisa: 1638  (421 KB)
  

80.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 19. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2136  (480 KB)
  

81.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 24. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2139  (528 KB)
  

82.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 21. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2137  (523 KB)
  

83.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 18. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2135  (497 KB)
  

84.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 25 avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2140  (508 KB)
  

85.
Autor: Bešević, Ivanka
Naslov: Nadežda Petrović, Feljton
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 17. avgust 1961.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2134  (475 KB)
  

86.
Autor: Vukomanović, Dušica
Naslov: Nadežda Petrović, Silovite žene
Podaci o publikaciji: Tedenska tribuna, Ljubljana, 20. mart 1962.
Broj zapisa: 1639  (722 KB)
  

87.
Autor: Sanader, S. S.
Naslov: Kompletna ličnost, Povodom 90 godina od rođenja velike slikarke Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 11. oktobar 1963.
Broj zapisa: 1640  (403 KB)
  

88.
Autor: S. S. Sanader
Naslov: Kompletna ličnost, Povodom 90 godina od rođenja velike slikarke Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Čačanski glas, Čačak, 11. oktobar 1963.
Napomena: Preuzeto iz: Gradske galerije
Broj zapisa: 2106  (1586 KB)
  

89.
Autor: D-Brkić, D.
Naslov: Počeci modernog srpskog slikarstva, Izložba u Galeriji Srema - značajan doprinos kulturnom životu grada
Podaci o publikaciji: Sremske novine, Sremska Mitrovica, 23. oktobar 1963.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2131  (1782 KB)
  

90.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadežda Petrović i počeci modernog srpskog slikarstva, U Galeriji Srema otvorena izložba slika
Podaci o publikaciji: Sremske Novine, Sremska Mitrovica, 16. oktobar 1963.
Broj zapisa: 1641  (177 KB)
  

91.
Autor: Kujundžić, M.
Naslov: Slikar i vojnik, Uz slike Nadežde Petrović izložene u Galeriji Matice srpske
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 29. decembar 1963.
Broj zapisa: 1642  (306 KB)
  

92.
Autor: Ž. S.
Naslov: U Subotici otvorena izložba slika Nadežde Petrović
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 2. mart 1964.
Broj zapisa: 1646
  

93.
Autor: Bosnić, Ljiljana
Naslov: Nadežda Petrović i počeci modernog srpskog slikarstva
Podaci o publikaciji: Tribina, Novi Sad, 19. januar 1964.
Broj zapisa: 1643  (470 KB)
  

94.
Autor: Nepoznat
Naslov: Slike Nadežde Petrović u Subotici
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 24. februar 1964.
Broj zapisa: 1644  (160 KB)
  

95.
Autor: Kirić, M.
Naslov: Šezdeset godina od prve izložbe, Tradicionalni memorijal slikarke Nadežde Petrović videće ove jeseni i Beograđani
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 20. avgust 1964.
Broj zapisa: 1647  (644 KB)
  

96.
Autor: Vukomanović, Dušica
Naslov: Humana umetnica
Podaci o publikaciji: Politika Bazar, Beograd, 15. decembar 1964.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2129  (793 KB)
  

97.
Autor: Dejanović, M.
Naslov: Nadežda Petrović i počeci modernog slikarstva, Zimski salon
Podaci o publikaciji: Subotičke novine, Subotica, 28. februar 1964.
Broj zapisa: 1645  (648 KB)
  

98.
Autor: Ž. P. J.
Naslov: Nadežda Petrović, Jedna beogradska ulica nosi njeno ime
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 9. maj 1964.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2130  (174 KB)
  

99.
Autor: Nepoznat
Naslov: Sićevačka klisura, Nadežda Petrović
Podaci o publikaciji: Narodne novine, Niš, 10. oktobar 1964.
Broj zapisa: 1648  (702 KB)
  

100.
Autor: Jovanović, Živorad P.
Naslov: Osnivanje , Iz naše prošlosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 26. septembar 1965.
Napomena: Preuzeto iz: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Broj zapisa: 2125  (337 KB)
  

naredna