home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserNADEŽDA
PETROVIĆ
1873-1915  facebook citajte o

KNJIGE


Rezultati 1 - 15 od ukupno 15

1.
Autor: Stevanović, Momčilo
Naslov: Nadežda Petrović
Izdavač: Beograd, Prosveta, 1959
Broj zapisa: 779  (279 KB)
  

2.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: O umetnosti
Izdavač: Beograd, Srpska književna zadruga, 1963
Napomena: Katalog dela: str. 169-186
Broj zapisa: 171  (3810 KB)
  

3.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Srpsko slikarstvo XX veka, knjiga prva
Izdavač: Beograd, NOLIT, 1970
Napomena: Nadežda Petrović str: 58-70
Broj zapisa: 778  (1244 KB)
  

4.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Srpsko slikarstvo 1900-1950.
Izdavač: Beograd, Nolit, 1973.
Napomena: Boja kao akcenat u valerskoj organizaciji slike, str. 188-227t(220-223)
Broj zapisa: 52

5.
Autor: Vasić, Pavle
Naslov: Umetnički život, Kritike, prikazi i članci 1961-1970.
Izdavač: Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1976.
Broj zapisa: 48

6.
Autor: Ambrozić, Katarina
Naslov: Nadežda Petrović, 1873-1915
Izdavač: Beograd, Srpska knjževna zadruga: Jugoslavija publik, 1978
Napomena: Tiraž 3.000
Broj zapisa: 777

7.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Lazar Trifunović, studije, ogledi, kritike 3
Izdavač: Beograd, MSUB, Filozofski fakultet, Narodni muzej, 1990
Napomena: Nadežda Petrović str,16-17
Broj zapisa: 623  (3787 KB)
  

8.
Autor: Ljubišić, Bratislav
Naslov: Plava linija trajanja, Prolegomena o Penelopinim rukama itArijadninoj niti, Srpsko slikarstvo dvadesetog veka
Izdavač: Beograd, Slobodan Mašić, 1997.
Napomena: Petar Lubarda, str. 44-46.
Broj zapisa: 15
  

9.
Autor: Ljubišić, Bratislav
Naslov: Plava linija trajanja, Prolegomena o Penelopinim rukama itArijadninoj niti, Srpsko slikarstvo dvadesetog veka
Izdavač: Beograd, Slobodan Mašić, 1997.
Napomena: Petar Lubarda, str. 44-46.
Broj zapisa: 15
  

10.
Autor: Janković, Olivera
Naslov: Nadežda Petrović, Između umetnosti i politike
Izdavač: Beograd, Signature, 2003
Napomena: Tiraž 300, Spisak reprodukcija: str. 126-138
Broj zapisa: 676

11.
Autor: Merenik, Lidija
Naslov: Nadžda Petrović, Projekat i sudbina
Izdavač: Beograd, Topy, Vojnoizdavački zavod, 2006
Podaci o publikaciji: Tiraž 1000, Biografija: str.123-140
Broj zapisa: 61  (1193 KB)
  

12.
Autor: Božović, Dragana
Naslov: Likovni umetnici Čačka
Izdavač: Čačak, Umetnička galerija , 2008
Napomena: Tiraž 800,Biografije umetnika: str. 59-235,Kontakti: str. 236-239,Sažetak na engleskom jeziku: str. 241
Broj zapisa: 79  (1456 KB)
  

13.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Likovne kritike
Izdavač: Čačak, Umetnička galerija , 2009
Napomena: Tiraž 400, Tekstovi Nadežde Petrović
Broj zapisa: 684

14.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Šest slikarki, Nadežda Petrović, Milica Zorić, Vidosava Kovačević, Zora Petrović, Leposava St. Pavlović, Ljubica Sokić|sećanja i pisma
Izdavač: Novi Sad, Tiski cvet, 2012
Napomena: Tiraž 100,Kratka biografija autora na unutrašnjoj strani zadnjeg koričnog lista
Broj zapisa: 647

15.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Naučni skup posvećen Nadeždi Petrović (1873-1915), zbornik radova|Naučni skup posvećen Nadeždi Petrović (1873-1915), održan je 27. aprila 2016
Izdavač: Novi Sad, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2016
Napomena: Tiraž 500,Indeks imena: str. 151-154,Sažeci tekstova na engleskom jeziku
Broj zapisa: 837  (684 KB)