home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserPETAR LUBARDA
1907-1974  facebook citajte o

HEMEROTEKA


Rezultati 1 - 100 od ukupno 476

1.
Autor: S.
Naslov: Uspeh jednog našeg umetnika u Parizu
Podaci o publikaciji: Zapis - časopis za nauku i književnost, Cetinje, god. IV, knj.tVII, sv. 2, avgust 1930., str. 127-128
Broj zapisa: 88  (175 KB)
  

2.
Autor: J. P.
Naslov: Uspjeh našeg umjetnika g. Lubarde u Parizu
Podaci o publikaciji: Riječ, br. 33, Zagreb, 22. avgust 1931., str. 14-15.
Broj zapisa: 89  (433 KB)
  

3.
Autor: Blagojević, Desimir
Naslov: Slikar Petar Lubarda, Nekoliko tumačenja povodom prve izložbe
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 17. maj 1933.
Broj zapisa: 14  (269 KB)
  

4.
Autor: Petrović, Rastko (N. J.)
Naslov: Mladi Crnogorac Petar Lubarda izlaže u Beogradu, U prostorijamatFrancuskog kluba
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 17. maj 1933., str. 8
Broj zapisa: 11

5.
Autor: Nepoznat
Naslov: Osvrt na Prolećni salon i izložbu P. Lubarde
Podaci o publikaciji: Nedeljne ilustracije, br. 21, Beograd, 21. maj 1933., str. 10-11
Broj zapisa: 15  (284 KB)
  

6.
Autor: Petrović, Rastko (N. J.)
Naslov: Slikarstvo i vajarstvo na prolećnoj izložbi
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 14. maj 1933.
Broj zapisa: 39  (550 KB)
  

7.
Autor: Karamatijević, Pivo
Naslov: Petar Lubarda
Podaci o publikaciji: Nedeljne ilustracije, br. 13, Beograd, 26. mart 1933., str. 5
Napomena: Citiran deo teksta iz casopisa L'imperu, autor Dotori
Broj zapisa: 13  (205 KB)
  

8.
Autor: Nepoznat
Naslov: Izložba slikarskih radova g. Petra Lubarde
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 15. maj 1933.
Broj zapisa: 16  (168 KB)
  

9.
Autor: Nepoznat
Naslov: Mladi crnogorski slikar Lubarda, ruski emigrant Vorčanecki i slikartkoji slika prstima, Dalmatinac Kobliška, izlažu pred beogradskomtpublikom, Izložba kopija starih srpskih gresaka i ikona
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd 3. april 1934., str. 7
Broj zapisa: 21  (546 KB)
  

10.
Autor: Popović, Sava
Naslov: Slikarstvo na šestoj prolećnoj izložbi
Podaci o publikaciji: Štampa, Beograd, 27, 28, 29. maj, 1934.
Broj zapisa: 56

11.
Autor: Petrov, Mihajlo S.
Naslov: Četiri istovremene izložbe
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd 13. april 1934., str. 6
Broj zapisa: 25  (430 KB)
  

12.
Autor: N. L.
Naslov: Crna Gora na umetničkom platnu, Pred drugu izložbu mladog slikaratPetra Lubarde u Umetničkom paviljonu 1. aprila
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd 29. mart 1934., str. 12
Broj zapisa: 19  (259 KB)
  

13.
Autor: Nepoznat
Naslov: Mladi crnogorac koji je otkrio lepote svoga zavičaja, Izložbatdarovitog slikara g. Petra Lubarde
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 2. april 1934., str. 5
Broj zapisa: 22

14.
Autor: Nepoznat
Naslov: NJ. V. Kralj kupio je dosta slika naših umetnika
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd 30. maj 1934., str. 18
Napomena: U tekstu nabrojana dela poja je sa VI Prolećne izložbe otkupio kneztPavle
Broj zapisa: 57

15.
Autor: Nepoznat
Naslov: Izložba slikara Petra Lubarde, Otvara se danas
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd 1. april 1934., str. 10
Broj zapisa: 20  (151 KB)
  

16.
Autor: Popović, Sava
Naslov: Izložba slikarskih radova Petra Lubarde
Podaci o publikaciji: Štampa, god. 1, br. 46, Beograd, 2. april 1934., str. 3
Broj zapisa: 26  (662 KB)
  

17.
Autor: Aleksić, Dragan
Naslov: Šesta prolećna izložba slikara i vajara, I
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 25. maj 1934.
Broj zapisa: 54

18.
Autor: M. R.
Naslov: Beogradske proljetne umjetničke distrakcije, Vajar Stojanović itSlikar Lubarda
Podaci o publikaciji: Jugoslovenska pošta, br. 1542., Sarajevo, 29. jun 1934.
Broj zapisa: 114  (264 KB)
  

19.
Autor: Petrović, Rastko (N. J.)
Naslov: Pejzaži Petra Lubarde i jedan pseudo-dadaista, Amateri utPaviljonu Cvijeta Zuzorić
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 6. april 1934.
Broj zapisa: 23  (418 KB)
  

20.
Autor: Ž. N.
Naslov: Umetnost na raskrsnici, Osma jesenja izložba beogradskih umetnika
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 10. novembar 1935.
Broj zapisa: 41

21.
Autor: Drainac, Rade
Naslov: Sedma Prolećna izložba u paviljonu "Cvijeta Zuzorić", 1.
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 24. maj 1935., str.4
Broj zapisa: 60  (436 KB)
  

22.
Autor: Popović, Sava
Naslov: Novembarske izložbe
Podaci o publikaciji: Beogradske opštinske novine, Beograd, br. 11 i 12, decembar 1935.,tstr. 718-724
Napomena: Veliki tekst o Jesenjoj izložbi beogradskih umetnika, sa delomtteksta sa otvaranja Dušana S. Nikolajevića
Broj zapisa: 44  (384 KB)
  

23.
Autor: Drainac, Rade
Naslov: Sedma Prolećna izložba, 2.
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 25. maj 1933., str. 4
Broj zapisa: 61  (546 KB)
  

24.
Autor: Petrović, Rastko (N. J.)
Naslov: Sedma Prolećna izložba, Mlado slikarstvo i vajarstvo u Umetničkomtpaviljonu, II
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 23. maj 1935.
Broj zapisa: 59  (678 KB)
  

25.
Autor: Popović, Đorđe
Naslov: Deveta jesenja izložba "Cvijete Zuzorić"
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 13. novembar 1936.
Broj zapisa: 77

26.
Autor: Nepoznat
Naslov: Sutra se otvaraju izložbe g. P. Lubarde i A. G. Balaža, UtUmetničkom paviljonu "Cvijeta Zuzorić"
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 30. januar 1937., str. 7
Broj zapisa: 29  (227 KB)
  

27.
Autor: Križanić, Pjer
Naslov: Izložba Petra Lubarde i A. G. Balaža
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 3. februar 1937., str. 10
Broj zapisa: 35  (974 KB)
  

28.
Autor: Tufegdžić, Janko
Naslov: Slikar Crne gore i pariskih predgrađa g. Petar Lubarda govori...
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 31. januar 1937.
Napomena: Intervju
Broj zapisa: 1144  (375 KB)
  

29.
Autor: Manojlović, Todor
Naslov: Izložbe u Umetničkom paviljonu
Podaci o publikaciji: Beogradske opštinske novine, Beograd, br. 1-3, januar-mart 1937.,tstr. 154-155
Broj zapisa: 31  (404 KB)
  

30.
Autor: Nepoznat
Naslov: Jubilarna deseta jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 17. novembar 1937.
Broj zapisa: 79

31.
Autor: Popović, Đ.
Naslov: Surova romantika Crne Gore našla je svog slikara, Izložba PetratLubarde
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd 6. februar 1937.
Broj zapisa: 1148  (176 KB)
  

32.
Autor: J. T.
Naslov: U Umetničkom paviljonu je otvorena izložba g. Petra Lubarde i g.tBalaža
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd, 1. februar 1937.
Broj zapisa: 34  (525 KB)
  

33.
Autor: Križanić, Pjer
Naslov: Dvadeset druga izložba Lade
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 9. april 1938.
Broj zapisa: 86  (656 KB)
  

34.
Autor: Križanić, Pjer
Naslov: Deseta Prolećna izložba, U umetničkom paviljonu "Cvijeta Zuzorić"
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 5. jun 1938.
Broj zapisa: 72

35.
Autor: M. Z.
Naslov: Prolećna izložba u Umetničkom paviljonu
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 24. maj 1938.
Broj zapisa: 69

36.
Autor: Popović, Đorđe
Naslov: Jubilarna, deseta Prolećna izložba jugoslovenskih likovnih umetnika
Podaci o publikaciji: Pravda, Beograd 29. maj 1938.
Broj zapisa: 67  (777 KB)
  

37.
Autor: Križanić, Pjer
Naslov: Dvanaesta jesenja izložba
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 29. novembar 1939.
Broj zapisa: 121

38.
Autor: M. Petrović
Naslov: Izložba jugoslovenskih slikara i vajara u Parizu, Naši umetnici u Francuskoj
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 26. mart 1939.
Broj zapisa: 122

39.
Autor: Kulundžić, Zvonimir
Naslov: Jubilarna izložba "Lade", (Od 8 do 23 aprila 1940)
Podaci o publikaciji: Beogradske opštinske novine, br. 4, Beograd, april 1940., str.t407-410
Broj zapisa: 118

40.
Autor: Pavlović, Leposava St.
Naslov: Tridesetpetogodišnjica "Lade", društva srpskih umetnika
Podaci o publikaciji: Srpski glas, Beograd, 11. april 1940.
Broj zapisa: 120

41.
Autor: Bihalji-Merin, Oto
Naslov: Izložba likovnih umetnika Srbije
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 22. jul 1945.
Broj zapisa: 377

42.
Autor: Lalić, M.
Naslov: Izložba likovnih umetnika Crne Gore
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 30. jul 1946.
Broj zapisa: 131

43.
Autor: Đonović, Janko
Naslov: Poslije izložbe crnogorskih likovnih umjetnika
Podaci o publikaciji: Stvaranje, br. 1, Cetinje, 1946., str. 62-63
Broj zapisa: 128

44.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvorena je izložba Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine
Podaci o publikaciji: Odjek kulturnog, umetničkog, književnog života, br. 3, god. 1,tSarajevo, juni 1947., str. 10
Broj zapisa: 276

45.
; Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ
Naslov: Nagrada Komiteta za kulturu i umetnost jugoslovenskim književnicimati umetnicima
Podaci o publikaciji: Književne novine, god. I, br. 4, Beograd, 9. mart 1948.
Broj zapisa: 329

46.
Autor: Đonović, Janko
Naslov: Izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Podaci o publikaciji: Stvaranje, br. 3, Cetinje, 1948., str. 163-165
Broj zapisa: 134

47.
Autor: Gamulin, Grga
Naslov: Zapisi iz 1949.
Podaci o publikaciji: Republika - časopis za književnost i umjetnost, god. V, br.t10-11, Zagreb, listopad-studen 1949., str. 810-841
Broj zapisa: 286

48.
Autor: M. R. P.
Naslov: Četvrta redovna izložba likovnih umjetnika Crne Gore
Podaci o publikaciji: Stvaranje, br. 11-12, Cetinje, novembar-decembar 1946., str.t406-408
Broj zapisa: 132

49.
Autor: J. P.
Naslov: Vek i po Jugoslovenske likovne umetnosti, (Izložba "Slikarstvo itvajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka)
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 20. oktobar 1946.
Broj zapisa: 376

50.
Autor: Plamenac, Milutin P.
Naslov: Treća izložba likovnih ujetnika NRCG
Podaci o publikaciji: Stvaranje, br. 1-2, Cetinje, 1949. januar-februar, str. 63-67
Broj zapisa: 133

51.
Autor: Brajović, Aleksa
Naslov: Iz slikarskog ateljea Petara Lubarde
Podaci o publikaciji: Duga, god. V, br. 241, Beograd, april 1950.
Broj zapisa: 317

52.
Autor: Nepoznat
Naslov: Na izložbi "Bijenale" u Veneciji učestvuje devet jugoslovenskihtumetnika
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 8. jun 1950.
Broj zapisa: 136

53.
Autor: Marić, D.
Naslov: Izložba Samostalnih
Podaci o publikaciji: Republika (Organ Jugoslovenske republikanske demokratsketstranke), br. 296, Beograd, 10. jul 1951.
Broj zapisa: 1146  (628 KB)
  

54.
Autor: Prijić, A.
Naslov: Izložba Petra Lubarde
Podaci o publikaciji: Stvaranje, br. 5-6, Cetinje, str. 325-327
Broj zapisa: 97

55.
Autor: Lubarda, Petar
Naslov: Veliko djelo - stvar je kreativno-inventivne slobode
Podaci o publikaciji: Književne novine - List za književnost i kulturu, god.IV, br.3,tBeograd 16. januar 1951.
Broj zapisa: 91

56.
Autor: Stevanović, Momčilo
Naslov: Izložba Lubarde, Milosavljevića i Aralice
Podaci o publikaciji: Književne novine, Beograd, 29. maj 1951.
Broj zapisa: 95

57.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Tri majske izložbe
Podaci o publikaciji: NIN, br. 20, Beograd, 20. maj 1951.
Napomena: Tekst povodom samostalnih izložbi: Petra Lubarde, PredragatMilosavljevića i Stojana Aralice
Broj zapisa: 349  (1337 KB)
  

58.
Autor: D. A.
Naslov: Jedan trenutak sa...
Podaci o publikaciji: NIN, br. 10, Beograd, 13. maj 1951.
Broj zapisa: 353  (295 KB)
  

59.
Autor: Popović, Đorđe
Naslov: Petar Lubarda
Podaci o publikaciji: Republika, br. 288, Beograd, 8. maj 1951.
Napomena: Tekst o umetniku povodom samostalne izložbe u Umetničkoj galerijitULUS
Broj zapisa: 93

60.
Autor: Kujundžić, Miodrag
Naslov: Slikar gorštaka i krša
Podaci o publikaciji: Narodni Student, god. VI, br. 18, Beograd, 23. maj 1951.
Broj zapisa: 311

61.
Autor: Vinaver, Stanislav
Naslov: Lubarda, veliki slikar
Podaci o publikaciji: Republika, br. 296, Beograd, 3. juli 1951., str. 5
Broj zapisa: 96  (637 KB)
  

62.
Autor: Čolić, Milutin
Naslov: Lubarda nije hladni registrator ljudskih zbivanja
Podaci o publikaciji: 20. Oktobar, Beograd, 1. maj 1951.
Napomena: Tekst o umetniku povodom otvaranja izložbe u Umetničkoj galetijitULUS
Broj zapisa: 90

63.
Autor: Kosovac, Marko (M. K.)
Naslov: Lubarda - slikar rodne grude
Podaci o publikaciji: Pobjeda, Titograd, 23. maj 1951.
Broj zapisa: 315

64.
Autor: Jocić, Ljubiša
Naslov: Petar Lubarda, Bitka na Vučijem Dolu
Podaci o publikaciji: Književne novine, br. 22, Beograd, 29. maj 1951., str. 3
Napomena: Tekst o izložbi u Umetničkoj galeriji ULUS
Broj zapisa: 94

65.
Autor: Vasić, Pavle
Naslov: Izložba Grupe samostalnih umetnika
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 15. juli 1951.
Broj zapisa: 288

66.
Autor: Stovanović, Sreten
Naslov: Odbijeni kandidati za dopisne članove Srpske akademije nauka, Petar Lubarda
Podaci o publikaciji: Književne novine, god. V, br. 60, Beograd, 6. jul 1952.
Broj zapisa: 327

67.
Autor: Nepoznat
Naslov: Jean Cassou o izložbi Petra Lubarde u Parizu
Podaci o publikaciji: Naprijed, Zagreb, 25. jul 1952.
Broj zapisa: 98  (363 KB)
  

68.
Autor: D. G.
Naslov: "Lubarda je donio Parizu novu sliku o jugoslovenskoj umjetnosti..."
Podaci o publikaciji: Pobjeda, Cetinje, 21. septembar 1952.
Broj zapisa: 1147  (828 KB)
  

69.
Autor: Vidović, Žarko
Naslov: Iz kolekcije Pavla Beljanskog
Podaci o publikaciji: Književne novine, god. V, br. 56, Beograd, 11. maj 1952.
Broj zapisa: 328

70.
Autor: Mutavđić, Zorica
Naslov: Pesnik slobodnih krševa
Podaci o publikaciji: Duga, br. 356, god. 8, Beograd, 28. septembar 1952.
Napomena: Intervju
Broj zapisa: 410  (460 KB)
  

71.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Izložba Petra Lubarde u Parizu
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 20. jul 1952.
Broj zapisa: 99  (728 KB)
  

72.
Autor: Milunović, Milo
Naslov: Izložba Petra Lubarde u Parizu
Podaci o publikaciji: Stvaranje, br. 7-8, god. 7, Cetinje, juli-avgust, 1952., str. 6
Broj zapisa: 387

73.
; Udruženje književnika Srbije
Naslov: Rezolucija plenuma Udruženja književnika Srbije, Povodomtodbijanja kandidature za dopisne članove Srpske akademije nauka MilanatBogdanovića, Marka Čelebonovića i Petra Lubarde
Podaci o publikaciji: Književne novine, god. V, br. 60, Beograd, 6. jul 1952.
Broj zapisa: 326

74.
Autor: Vereš, Saša
Naslov: Magija Lubardinog kamena, Kasni eho na Lubardinu parisku izložbu
Podaci o publikaciji: Krugovi, br. 1, Zagreb, 1953., str. 95-96
Broj zapisa: 107

75.
Autor: Putar, Radoslav
Naslov: O slikama s izložbe, Pola vijeka jugoslovenskog slikarstva
Podaci o publikaciji: Narodni list, Zagreb,16. jun 1953.
Broj zapisa: 126

76.
Autor: Čelebonović, Aleksa
Naslov: Vedrina i optimizam, Izložba radova udruženja likovnih umetnikatCrne Gore
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 16. septembar 1953.
Broj zapisa: 8

77.
Autor: Jocić, Ljubiša
Naslov: Veliki pesnik Petar Lubarda dovršio sliku "Boj na Kosovu"
Podaci o publikaciji: Duga, Beograd, 9. avgust 1953.
Broj zapisa: 100

78.
Autor: V. Đ.
Naslov: Sa izložbe "Samostalnih"
Podaci o publikaciji: Univerzitetski vesnik, br. 86, god. IV, Beograd, 8. decembart1953.
Broj zapisa: 252

79.
Autor: Gamulin, Grga
Naslov: Mlada umetnost
Podaci o publikaciji: NIN, br. 111, Beograd, 15. februar 1953.
Broj zapisa: 346  (978 KB)
  

80.
Autor: Nepoznat
Naslov: Slikar Petar Lubarda otputovao u Brazil
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Beograd, 15. septembar 1953.
Broj zapisa: 103

81.
Autor: Vujačić, Mirko
Naslov: Zaklane zvijezde, Asocijacija uz jednu sliku Petra Lubarde
Podaci o publikaciji: Književnost, br. 3, Beograd, 1953., str. 242-243
Broj zapisa: 108

82.
Autor: Ćelić, Stojan
Naslov: Petar Lubarda
Podaci o publikaciji: Revija, Beograd, 16. jul 1953.
Broj zapisa: 101

83.
Autor: Stevanović, Momčilo
Naslov: Izložba "Samostalnih"
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 18. oktobar 1953.
Broj zapisa: 298  (389 KB)
  

84.
Autor: Ember, Anjes
Naslov: Drugo pismo iz Pariza
Podaci o publikaciji: NIN, br. 105, Beograd, 4. januar 1953.
Broj zapisa: 347  (745 KB)
  

85.
Autor: Nepoznat
Naslov: Veliki uspeh Petra Lubarde u Sao Paolu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 20. decembar 1953.
Broj zapisa: 104

86.
Autor: Amber, Anjes
Naslov: Dva Crnogorca slikara..., Za "Pobjedu" napisala Anjes Amber
Podaci o publikaciji: Pobjeda, Cetinje, 1. januar 1953.
Broj zapisa: 1145  (631 KB)
  

87.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Petar Lubarda
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 9. avgust 1953.
Broj zapisa: 102  (1534 KB)
  

88.
Autor: Stefanović, Arsa
Naslov: "Kosovska bitka" Petra Lubarde, U razgovoru s umetnikom
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 24. maj 1953.
Broj zapisa: 70

89.
Autor: Bašičević, Dimitrije Mića
Naslov: Srpsko slikarstvo između Nadežde i Lubarde, Srpsko slikarstvo
Podaci o publikaciji: Naprijed, Zagreb, 12. jun 1953.
Broj zapisa: 83

90.
Autor: Gamulin, Grga
Naslov: Uz izložbu "Samostalnih" iz Beograda
Podaci o publikaciji: Vjesnik, 21. februar 1954.
Broj zapisa: 257

91.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Lubardina slika "Kosovski boj"
Podaci o publikaciji: Oslobođenje, Sarajevo, 1. avgust 1954.
Broj zapisa: 153

92.
Autor: Curk, Jože
Naslov: Likovna razstava Samostalnih v Mariboru
Podaci o publikaciji: Večer, Maribor, 15. april 1954.
Broj zapisa: 297

93.
Autor: Almuli, Jaša
Naslov: Velika smotra suvremene svjetske likovne umjetnosti, DrugitBijenale u Sao Paolu
Podaci o publikaciji: Borba, Zagreb, 5. januar 1954.
Broj zapisa: 146

94.
Autor: Reljić B.
Naslov: "Kosovski boj" na velikoj izložbi u Sao Paolu, Lubarda je u zgradi Izvršnog veća Srbije izradio monumentalnutkompoziciju na temu kosovske epopeje
Podaci o publikaciji: Jedinstvo, br. 1, god. 10, Priština, 1. januar 1954.
Napomena: Intervju
Broj zapisa: 414  (818 KB)
  

95.
Autor: Jovanović, Milan; Trifunovič, Lazar
Naslov: Problem originalnog i nacionalnog patosa, "Kosovski boj" PetratLubarde
Podaci o publikaciji: Književne novine, Beograd, 14. oktobar 1954.
Broj zapisa: 150

96.
Autor: Čelebonović, Aleksa
Naslov: Slikar Petar Lubarda, Povodom izložbe u Parizu u Galeriji MicheltWarren - 10, Rue des Buaux-arts
Podaci o publikaciji: Međunarodna Politika, Beograd 1. jul 1954.
Broj zapisa: 144  (385 KB)
  

97.
Autor: Bašičević, Mića
Naslov: Lubarda danas, Treća nagrada za slikarstvo na Bienalu u Sao Paolutdodijeljena je slikaru Petru Lubardi
Podaci o publikaciji: Čovek i prostor, br. 1, Zagreb, 15. februar 1954.
Broj zapisa: 154

98.
Autor: Almuli, Jaša
Naslov: Drugi bienale u Sao Paolu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 5.januar 1954.
Broj zapisa: 119

99.
Autor: Bihalji-Merin, Oto
Naslov: Tri koraka slikara Lubarde
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 10. januar 1954.
Broj zapisa: 147

100.
Autor: Almuli, Jaša
Naslov: Većinu nagrada dobili figurativni umjetnici, Drugi MeđunarodnitBijenale likovnih umjetnosti u Sao Paolu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 14. januar 1954.
Broj zapisa: 87

naredna