home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserPETAR LUBARDA
1907-1974  facebook citajte o

KNJIGE


Rezultati 1 - 23 od ukupno 23

1.
Autor: Kašanin, Milan
Naslov: Savremeni beogradski umetnici, Les artistes conterporains detBelgrade
Izdavač: Beograd, Prosveta, 1953.
Napomena: Petar Lubarda, str. 31-32
Broj zapisa: 33  (174 KB)
  

2.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Savremenici, Likovne kritike i eseji
Izdavač: Beograd, Nolit, 1955.
Napomena: Petar Lubarda, str. 118-142
Broj zapisa: 26  (229 KB)
  

3.
Autor: Bihalji-Merin, Oto
Naslov: Lubarda, Kosovski boj
Izdavač: Beograd, Časopis "Jugoslavija", 1956.
Broj zapisa: 36  (352 KB)
  

4.
Autor: Bihalji-Merin, Oto
Naslov: Susreti sa mojim vremenom
Izdavač: Beograd, Prosveta, 1957.
Napomena: Kosovski boj Petra Lubarde, str. 310-315
Broj zapisa: 23  (303 KB)
  

5.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Petar Lubarda
Izdavač: Beograd, Prosveta, 1964.
Broj zapisa: 21  (216 KB)
  

6.
Autor: Protić
Naslov: Srpsko slikarstvo XX veka, Knjiga druga
Izdavač: Beograd, Nolit, 1970.
Broj zapisa: 51  (413 KB)
  

7.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Srpsko slikarstvo 1900-1950.
Izdavač: Beograd, Nolit, 1973.
Napomena: Boja kao akcenat u valerskoj organizaciji slike, str. 188-227t(220-223)
Broj zapisa: 52

8.
Autor: Vasić, Pavle
Naslov: Umetnički život, Kritike, prikazi i članci 1961-1970.
Izdavač: Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1976.
Broj zapisa: 48

9.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Od impresionizma do enformela, Studije i članci o umetnosti
Izdavač: Beograd, Nolit, 1982.
Napomena: Apstraktno slikarstvo u Srbiji, str. 33-41; Beleške o slikarstvutPetra Lubarde, str. 55-69.
Broj zapisa: 20

10.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Slikarstvo XX veka
Izdavač: Beograd, Jugoslavija; Zagreb, Spektar; Mostar, Prvatknjiževna komuna, 1982.
Napomena: Slikari promene i diskontinuiteta; novi vidovi figuracije; odtekspresionizma do magičnog, oniričnog slikarstva, str. 53-56
Broj zapisa: 43  (185 KB)
  

11.
Autor: Stevanović, Momčilo
Naslov: Studije, ogledi, kritike
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti, 1988.
Napomena: Izložba Lubarde, Milosavljevića i Aralice, str. 133-139
Broj zapisa: 45  (492 KB)
  

12.
Autor: Trifunović, Lazar
Naslov: Studije, ogledi, kritike 3
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti, 1990.
Napomena: Lubardina slika "Kosovski boj", str. 97-98; Enformel u Beogradu,tstr. 126; Angažovana umetnost u Srbiji, str. 160-162
Broj zapisa: 46  (403 KB)
  

13.
Autor: Pušić, Marija
Naslov: Bogatstvo vizuelne stvarnosti, studije i kritike
Izdavač: Beograd, CLIO, 1995.
Napomena: Petar Lubarda. Elementarna snaga forme i boje. Retrospektivnatizložba u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, str. 207-209.
Broj zapisa: 17

14.
Autor: Petrović, Rastko
Naslov: Eseji, kritike
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti, 1995.
Napomena: Slikarstvo i vajarstvo na prolećnoj izložbi, str. 148-150; MladitCrnogorac Petar Lubarda izlaže u Beogradu, str. 151-152; Pejzaži PetratLubarde i jedan pseudo-dadaista, str. 194-195; Sedma prolećna izložba,tstr. 232-234
Broj zapisa: 25
  

15.
Autor: Đorđević, Dragoslav
Naslov: Slikarstvo poetske figuracije
Izdavač: Beograd, CLIO, 1996.
Napomena: (Auto)portret kritičara, str. 157-192 (162)
Broj zapisa: 19

16.
Autor: Bašičević, Dimitrije Mića
Naslov: Ogledi
Izdavač: Novi Sad, V. Bašičević; Beograd, Biblioteka grada Beograda, 1996.
Napomena: Između impresionizma i apstraktne umetnosti, str. 27-34. (32);tSrpsko slikarstvo između Nadežde i Lubarde, str. 41-46; Lubarda danas,tstr. 113-117; "Samostalni" u Zagrebu, str. 156-158.
Broj zapisa: 16  (291 KB)
  

17.
Autor: Ljubišić, Bratislav
Naslov: Plava linija trajanja, Prolegomena o Penelopinim rukama itArijadninoj niti, Srpsko slikarstvo dvadesetog veka
Izdavač: Beograd, Slobodan Mašić, 1997.
Napomena: Petar Lubarda, str. 44-46.
Broj zapisa: 15
  

18.
Autor: Ljubišić, Bratislav
Naslov: Plava linija trajanja, Prolegomena o Penelopinim rukama itArijadninoj niti, Srpsko slikarstvo dvadesetog veka
Izdavač: Beograd, Slobodan Mašić, 1997.
Napomena: Petar Lubarda, str. 44-46.
Broj zapisa: 15
  

19.
Autor: Mitrović, Milun
Naslov: Likovni krugovi, Umetnost i umetnici 1943-2003.
Izdavač: Beograd, Poligraf, 2004.
Napomena: Petar Lubarda, str. 38-40
Broj zapisa: 42

20.
Autor: Radulović, Ognjen
Naslov: Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti
Izdavač: Podgorica, Centar savremene umjetnosti, 2004.
Napomena: Odeljek 4, str. 12-15
Broj zapisa: 39

21.
Autor: Markuš, Zoran
Naslov: Strast i sumnja
Izdavač: Beograd, CLIO, 2004.
Napomena: Dijalog sa Lubardom, str. 125-135
Broj zapisa: 18

22.
Autor: Perović, Olga
Naslov: Petar Lubarda, 1907-1974.
Izdavač: Podgorica, Galerija Tiodorović, 2004.
Broj zapisa: 41

23.
Autor: Živković, Stanislav
Naslov: Srpsko slikarstvo XX veka
Izdavač: Novi Sad, Matica srpska, 2005.
Napomena: Prelomne godine - Zadarska grupa - Izložba Petra Lubarde, str.t93-112 (99-100)
Broj zapisa: 28