home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserNADEŽDA
PETROVIĆ
1873-1915  facebook citajte oNadežda Petrović 1873-1915, retrospektivna izložba slika, MSU, jun-jul 1973.
 
foto